פוליגרף אחוזי דיוק

מחקרים רבים נעשו בדבר מידת מהימנותו של הפוליגרף. במאמר זה יוצגו חלק מהמוכרים והמהימנים שבהם.


1978 - בשנה זו פירסם ד"ר דויד רסקין את ממצאיו אודות מידת הצלחת הפוליגרף בזיהוי תגובות פיזיולוגיות לאמירת אמת ושקר בקרב חשודים פליליים. תוצאות מחקרו הראו כי אחוז דיוק הפוליגרף עומד על כ-90%. 

1991 - במחקרו של הפרופ' איתן אלעד, שיכלל אלעד ממצאי מחקרים שנעשו אודות בדיקת פוליגרף בשיטת שאלות הביקורת ומצא כי ע"פ מחקרי שדה, שיעור הדיוק במציאת נבדקים אשמים כדוברי שקר, הינו 89.8%. לעומת זאת במחקרי מעבדה הממוצע עמד 94.7%.

1997 - בשנה זו התבקשה ועדה בראשותו של השופט דב לוין, לבחון את השימוש בבדיקות פוליגרף עבור הליכי סינון בטחוני בשירות הציבורי. על סמך ממוצע תוצאות של מחקרים שונים העוסקים במידת דיוק שיטת שאלות הביקורת בבדיקת הפוליגרף, קבעה הוועדה כי מהימנות הבדיקה עומדת על כ-90% דיוק באבחון נבדקים דוברי שקר. ממצאים אלו קיבלו חיזוק ממחקר שנעשה בשנת 2006 בו השתמשו חוקרים בבדיקת MRI לבדיקת תגובות נוירולוגיות לאמירת אמת ושקר.

2013- בשנה זו פרסם ד"ר אביטל גינתון מחקר שמדד את מהימנותן של בדיקות פוליגרף שנערכו ע"י המשטרה בתיקים פליליים, בשיטת שאלות הביקורת. בבדיקות אלו נבדקו שני הצדדים של אירוע ספציפי בעלי גרסאות מנוגדות. מסקנותו של ד"ר גינתון היתה כי מידת מהימנות בדיקה זו לזיהוי אשמים כדוברי שקר, עומדת על 94%.

הנתונים המוצגים דלעיל הינם נתונים חלקיים ממחקרים רבים, ומייצגים את אחוז מהימנות הפוליגרף במציאת דוברי שקר מתוך נבדקים אשמים. אחוז מהימנות הפוליגרף במציאת נבדקים דובר אמת הינו מעט נמוך מנתונים הנ"ל.

 

בדיקת פוליגרף נוספת אשר מהימנותה נחקרה רבות, הינה בדיקת פח"מ - פריט חקירה מוכמן. פח"מ הינו פריט המוכר רק למבצע העבירה, לדוגמא: סוג כלי הנשק בו השתמש הרוצח לביצוע הרצח. קיימת תמימות דעים בקרב כל החוקרים, כי אחוזי בדיקת פוליגרף בשיטת הפח"מ הינה בעלת אחוזי מהימנות גבוהים יותר משיטת שאלות הביקורת הן בגילוי נבדקים דוברי אמת והן בגילוי נבדקים דוברי שקר.

map  

כתובתנו:                                                        שעות פעילות:

 משרד ראשי: המרד 29 תל-אביב                         א-ה 08:00- 18:00
 פריסה ארצית: ירושלים, חיפה ובאר-שבע            טל: 050-9022523

 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אמינות ודיסקרטיות מעל הכל

אנו מתחייבים לשמור על  אמינות, יושרה ודסקרטיות מוחלטת. מזמין בדיקת הפוליגרף הינו הגורם היחידי אשר מקבל את ממצאי הבדיקה. אנו מחוייבים לעמוד בכל עקרונות האתיקה המקצועיים של איגוד בודקי הפוליגרף הישראלי.

סוגי בדיקות פוליגרף

logo fotter2

שלחו לנו מייל
שלחו לנו מייל או התקשרו פבלו פוליגרף - 050-9022523 כל המידע המתקבל הינו חסוי לחלוטין